Diller

Genel Bilgi

 Bölümümüz 1975 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 35 adet akademik personel barındırmaktadır. Bölümümüzdeki öğrenci sayısı 500 dür. Bölümümüz Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.  

       Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.

       Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Türkçe